Tölvunarfræði 2 - Vor 2012


Aukaverkefni 3


Lausnum skal skilað til viðkomandi dæmakennara (sjá lista yfir dæmatíma).

Reynið að skrifa stutt, skýr og hnitmiðuð forrit. Notið réttan inndrátt og gætið þess að forritin ykkar séu læsileg.

Skiladagur: þriðjudaginn 10. apríl fyrir kl 16:00


Aukaverkefni (10 stig) - T9 orðabók


Útfærið einfalda útgáfu af T9 (Text on 9 keys) orðabók með hjálp TST.

Símtæki eru vanalega með takkaborð þar sem hver takki hefur tölustaf og nokkra bókstafi:

  • 2 - ABC
  • 3 - DEF
  • 4 - GHI
  • 5 - JKL
  • 6 - MNO
  • 7 - PQRS
  • 8 - TUV
  • 9 - WXYZ

Forritið byrjar á því að lesa words.txt, sem inniheldur enska orðabók með uþb. 100.000 orðum.

Síðan les forritið talnarunur af aðalinntaki, eina talnarunu per línu, og fyrir hverja talnarunu þá prentar forritið út öll orð sem koma til greina.

Dæmi um keyrslu:

hhg@hhg:~/t2/V12$ java T9
73773736
737737368 -> represent
73773736828466 -> representation
7377373682846625 -> representational
737737368284667 -> representations
737737368284667 -> representation's
73773736828483 -> representative
73773736828483 -> Representative
737737368284837 -> representatives
737737368284837 -> representative's
737737368284837 -> Representatives
73773736833 -> represented
737737368464 -> representing
7377373687 -> represents
29376
2937663 -> awesome
293766359 -> awesomely
293769 -> Czerny
2937697 -> Czerny's


Lausn - T9.java


import java.util.Scanner;
import java.io.File;
import java.util.LinkedList;

public class T9
{
	private static String[] keys = { "", "", "ABC", "DEF", "GHI", "JKL", "MNO", "PQRS", "TUV", "WXYZ" };

	public static String getDigits(String s)
	{
		StringBuffer sb = new StringBuffer();

		for (int i = 0; i < s.length(); i++)
		{
			char c = Character.toUpperCase(s.charAt(i));

			for (int j = 0; j < keys.length; j++)
			{
				if (keys[j].indexOf(c) >= 0)
				{
					sb.append(j);
					break;
				}
			}
		}

		return sb.toString();
	}

	public static void main(String[] args) throws Exception
	{
		TST<LinkedList<String>> st = new TST<LinkedList<String>>();

		Scanner scan = new Scanner(new File("./words"));

		while (scan.hasNextLine())
		{
			String word = scan.nextLine();
			String digits = getDigits(word);

			LinkedList<String> words = st.get(digits);

			if (words == null)
			{
				words = new LinkedList<String>();
				st.put(digits, words);
			}

			words.add(word);
		}

		scan = new Scanner(System.in);

		while (scan.hasNext())
		{
			String prefix = scan.next();

			for (String pm : st.prefixMatch(prefix))
			{
				LinkedList<String> words = st.get(pm);

				for (String s : words)
					System.out.printf("%s -> %s\n", pm, s);
			}
		}
	}
}