Tölvunarfræði 2 - Vor 2012


Verkefni 13


Lausnum skal skilað til viðkomandi dæmakennara (sjá lista yfir dæmatíma).

Reynið að skrifa stutt, skýr og hnitmiðuð forrit. Notið réttan inndrátt og gætið þess að forritin ykkar séu læsileg.

Skiladagur: þriðjudaginn 17. apríl fyrir kl 16:00


Dæmi 1 (2 stig) - Innsetning í skopplista


Bætið eftirfarandi runu af gildum í tóman skopplista: E A S Y Q U T I O N. Kastið krónu til að ákveða framgöngu. Teiknið mynd af skopplistanum eftir að öll gildin hafa verið sett í hann.


Dæmi 2 (2 stig) - Hnútar á tiltekinni hæð í tré


Skrifið fall sem tekur inn tilvísun á rótarhnút í tré og prentar út hnútana á hverri hæð í röð frá efstu hæð til neðstu með eina hæð per línu.

Dæmi: fyrir eftirfarandi tré myndi fallið prenta út

    A
   /  \
   B   C
  / \  / 
  D E  F

Level 0: A
Level 1: B C
Level 2: D E F


Dæmi 3 (2 stig) - Mengi strengja útfært með tengdum lista


Skrifið klasa sem uppfyllir eftirfarandi skil (interface) fyrir mengi strengja. Útfærið klasann þannig að hann geymi strengina í menginu í tengdum lista. Ef streng er bætt við sem er þegar í menginu þá á að gæta þess að hann sé ekki tvískráður í listann.

Með klasanum á að fylgja fastayrðing gagna sem lýsir þeirri gagnaskipan sem er notuð í útfærslunni. Tilgreinið einnig tímaflækju add og contains.

Skil (interface) fyrir mengi strengja:

public interface StringSet
{
	// Notkun: set.add(s);
	// Fyrir: Ekkert
	// Eftir: Búið er að bæta strengnum s í mengið set.
	void add(String s);

	// Notkun: b = set.contains(s);
	// Fyrir: Ekkert
	// Eftir: b er satt þþaa. s er í set.
	boolean contains(String s);
}

Beinagrind:

public class StringSetList implements StringSet
{
	private static class Node
	{
		String s;
		Node next;
	}

	// ??? Hér vantar tilviksbreytur og fastayrðingu gagna

	// Notkun: set = new StringSetList();
	// Fyrir: Ekkert
	// Eftir: set er nýtt tómt mengi strengja
	public StringSetList()
	{
		// ...
	}

	// Notkun: set.add(s);
	// Fyrir: Ekkert
	// Eftir: Búið er að bæta strengnum s í mengið set.
	public void add(String s)
	{
		// ...
	}

	// Notkun: b = set.contains(s);
	// Fyrir: Ekkert
	// Eftir: b er satt þþaa. s er í set.
	public boolean contains(String s)
	{
		// ...
	}
}


Dæmi 4 (2 stig) - Mengi strengja útfært með HashMap tætitöflu


Skrifið klasa sem uppfyllir skilin (interface) fyrir mengi strengja sem voru gefin upp í dæmi 3. Útfærið klasann þannig að hann geymi strengina í menginu í HashMap (útfærsla á fjölnota tætitöflu sem fylgir með Java).

Skrifið fastayrðingu gagna fyrir þá gagnaskipan sem er notuð í útfærslunni. Tilgreinið tímaflækju add og contains.

Þeir sem vilja mega alveg útfæra tætitöfluna sjálfir í staðinn fyrir að nota HashMap.


Dæmi 5 (2 stig) - Mengi strengja útfært með tætingu og bitset


Gerum ráð fyrir að við séum með forrit sem þarf að byggja risastórt mengi af strengjum og það sé ekki pláss fyrir alla strengina í minni. Gerum ennfremur ráð fyrir því að við séum tilbúin að sætta okkur við eftirfarandi breytingu á contains í StringSet:

public interface StringSet
{
	// Notkun: set.add(s);
	// Fyrir: Ekkert
	// Eftir: Búið er að bæta strengnum s í mengið set.
	void add(String s);

	// Notkun: b = set.contains(s);
	// Fyrir: Ekkert
	// Eftir: Ef b er satt þá er s kannski í set,
	//     en ef b er ósatt þá er s bókað ekki í set.
	boolean contains(String s);
}

Við erum semsagt tilbúin að sætta okkur við ranglega jákvæð svör (tilfelli þar sem contains skilar true en s er í raun ekki í set), en ekki ranglega neikvæð svör (ef contains skilar false þá er s bókað ekki í menginu).

Skrifið klasa sem uppfyllir ofangreind skil. Útfærið klasann með því að nota tætingu og BitSet.

Útfærslan í þessu dæmi líkist einfaldri útgáfu af svokölluðum bloom filters. Áhugasamir nemendur geta lesið um þá á Wikipedia.