Tölvunarfræði 2 - Vor 2012


Verkefni 2 - Bendar og eintengdir listar - Sýnislausn


Dæmi 1 (2 stig)


Skrifið ykkar eigin útgáfu af strchr fallinu í C. Fallið tekur inn streng og bókstaf og skilar bendi á fyrsta staðinn í strengnum þar sem bókstafurinn kemur fyrir eða NULL ef hann kemur hvergi fyrir í strengnum.

Lausn


#include <stdio.h>
#include <string.h>

char *mystrchr(char *s, int c)
{
  if (s == NULL)
    return NULL;

  while (*s)
  {
    if (*s == c)
      return s;

    s++;
  }

  return NULL;
}

int main(void)
{
  char s[] = "Hello world";

  if (mystrchr(s, 'w') == strchr(s, 'w'))
    printf("Test 1: Passed\n");
  else
    printf("Test 1: Failed\n");

  if (mystrchr(s, 'a') == NULL)
    printf("Test 2: Passed\n");
  else
    printf("Test 2: Failed\n");

  if (mystrchr(s, 'd') == strchr(s, 'd'))
    printf("Test 3: Passed\n");
  else
    printf("Test 3: Failed\n");

  if (mystrchr(s, 'H') == strchr(s, 'H'))
    printf("Test 4: Passed\n");
  else
    printf("Test 4: Failed\n");
}

Dæmi 2 (2 stig)


Skrifið fall í C sem brýtur upp strengi. Fallið tekur inn streng (null terminated) og fylki af bendum. Strengnum er skipt upp samkvæmt isspace þ.a. allir bókstafir c þar sem isspace(c) == 1 er skipt út fyrir núll-bæti. Bendarnir í fylkinu vísa síðan á byrjun hvers aðskilda hluta í skipta strengnum.

Staðan fyrir split

Staðan eftir split

Lausn


#include <stdio.h>
#include <string.h>

#define MAXARGS 32

// Notkun: n = split(s, argv, maxargs);
// Fyrir: argv er fylki af stærð maxargs, þ.e.
//     argv[0..maxargs-1] er leyfilegt svæði
//     maxargs er heiltala >= 0
// Eftir: Búið er að brjóta strenginn s upp í n margra
//     strengi samkvæmt isspace. Strengirnir eru
//     í argv[0..n-1]. argv[i] vísar á streng númer i
//     í s, þ.e. argv[0] er fyrsti strengurinn, o.s.frv.
//     Öll gildi c í upphaflega strengnum sem uppfylltu
//     isspace(c) verða að null-bætum.
int split(char *s, char *argv[], int maxargs)
{
  int i = 0;

  while (*s && i < maxargs)
  {
    while (*s && isspace(*s))
      *s++ = 0;

    if (!*s)
      break;

    argv[i++] = s;

    while (*s && !isspace(*s))
      s++;
  }

  return i;
}

int main(void)
{
  char s[] = "ab cd ef\t gh";
  char *expected[] = {"ab", "cd", "ef", "gh", NULL};
  char *argv[MAXARGS];
  int argc;
  int i;

  argc = split(s, argv, MAXARGS);

  i = 0;

  while (expected[i] != NULL)
  {
    if (i >= argc)
    {
      printf("Test failed: Exceeded length\n");
      return 1;
    }

    if (strcmp(argv[i], expected[i]))
    {
      printf("Test failed: Expected %s got %s\n", expected[i], argv[i]);
      return 1;
    }

    i++;
  }

  printf("Test passed\n");

  return 0;
}

Dæmi 3 (2 stig)


Skrifið fall í C sem tekur inn bendi á haus fyrir eintengdan lista og skilar fjölda hlekkja í listanum.


Lausn


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

struct link
{
  int n;
  struct link *next;
};

int count(struct link *h)
{
  int n = 0;

  while (h != NULL)
  {
    n++;
    h = h->next;
  }

  return n;
}

int main(void)
{
  struct link *h1 = malloc(sizeof(struct link));
  struct link *h2 = malloc(sizeof(struct link));
  struct link *h3 = malloc(sizeof(struct link));
  struct link *h4 = malloc(sizeof(struct link));

  h4->n = 40;
  h4->next = NULL;

  h3->n = 30;
  h3->next = h4;

  h2->n = 20;
  h2->next = h3;

  h1->n = 10;
  h1->next = h2;

  if (count(NULL) == 0)
    printf("Test 1: Passed\n");
  else
    printf("Test 1: Failed\n");

  if (count(h4) == 1)
    printf("Test 2: Passed\n");
  else
    printf("Test 2: Failed\n");

  if (count(h3) == 2)
    printf("Test 3: Passed\n");
  else
    printf("Test 3: Failed\n");

  if (count(h2) == 3)
    printf("Test 4: Passed\n");
  else
    printf("Test 4: Failed\n");

  if (count(h1) == 4)
    printf("Test 5: Passed\n");
  else
    printf("Test 5: Failed\n");
}

Dæmi 4 (2 stig)


Skrifið fall í C sem tekur inn heiltölu og bendi á haus fyrir eintengdan lista og skilar hlekk sem inniheldur viðkomandi heiltölu (eða NULL ef ekkert finnst).


Lausn


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

struct link
{
	int n;
	struct link *next;
};

struct link *search(struct link *h, int k)
{
	while (h != NULL)
	{
		if (h->n == k)
			return h;

		h = h->next;
	}

	return NULL;
}

int main(void)
{
	struct link *h1 = malloc(sizeof(struct link));
	struct link *h2 = malloc(sizeof(struct link));
	struct link *h3 = malloc(sizeof(struct link));
	struct link *h4 = malloc(sizeof(struct link));

	h4->n = 40;
	h4->next = NULL;

	h3->n = 30;
	h3->next = h4;

	h2->n = 20;
	h2->next = h3;

	h1->n = 10;
	h1->next = h2;

	if (search(NULL, 10) == NULL)
		printf("Test 1: Passed\n");
	else
		printf("Test 1: Failed\n");

	if (search(h1, 10) == h1)
		printf("Test 2: Passed\n");
	else
		printf("Test 2: Failed\n");

	if (search(h1, 20) == h2)
		printf("Test 3: Passed\n");
	else
		printf("Test 3: Failed\n");

	if (search(h1, 30) == h3)
		printf("Test 4: Passed\n");
	else
		printf("Test 4: Failed\n");

	if (search(h1, 40) == h4)
		printf("Test 5: Passed\n");
	else
		printf("Test 5: Failed\n");

	if (search(h1, 50) == NULL)
		printf("Test 6: Passed\n");
	else
		printf("Test 6: Failed\n");
}

Dæmi 5 (2 stig)


Skrifið fall í C sem tekur inn bendi á haus fyrir eintengdan lista og snýr listanum við (án þess að búa til nýjan lista).


Lausn


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

struct link
{
  int n;
  struct link *next;
};

struct link *reverse(struct link *h)
{
  struct link *tmp;
  struct link *rh = NULL;

  // h -> [x1|.] -> [x2|.] -> [x3|.] -> ... [xn|/]
  // rh -> /

  while (h != NULL)
  {
    // h -> [xi|.]  -> [xi+1|.] -> [xi+2|.] -> ...  -> [xn|/]
    // rh -> [xi-1|.] -> ...   -> [x3|.]  -> [x2|.] -> [x1|/]

    tmp = h;
    h = h->next;

    // h  -> [xi+1|.] -> [xi+2|.] -> ...  -> [xn|/]
    // tmp -> [xi|.]  -> [xi+1|.] -> [xi+2|.] -> ...  -> [xn|/]

    tmp->next = rh;
    rh = tmp;

    // h -> [xi+1|.] -> [xi+2|.] -> ...  -> [xn|/]
    // rh -> [xi|.]  -> [xi-1|.] -> ...  -> [x3|.]  -> [x2|.] -> [x1|/]
  }

  // h -> /
  // rh -> [xn|.] -> [xn-1|.] -> ...-> [x3|.] -> [x2|.] -> [x1|/]

  return rh;
}

void printlist(struct link *h)
{
  struct link *p = h;

  while (p != NULL)
  {
    printf("%d\n", p->n);
    p = p->next;
  }
}

int test(struct link *h, int f[], int n)
{
  int i;

  for (i = 0; i < n; i++)
  {
    if (h == NULL)
      return 0;

    if (h->n != f[i])
      return 0;

    h = h->next;
  }

  return 1;
}

int main(void)
{
  struct link *p;
  int f[] = {40,30,20,10};

  struct link *h1 = malloc(sizeof(struct link));
  struct link *h2 = malloc(sizeof(struct link));
  struct link *h3 = malloc(sizeof(struct link));
  struct link *h4 = malloc(sizeof(struct link));

  h4->n = 40;
  h4->next = NULL;

  h3->n = 30;
  h3->next = h4;

  h2->n = 20;
  h2->next = h3;

  h1->n = 10;
  h1->next = h2;

  printf("Before:\n");
  p = h1;
  printlist(p);

  printf("After:\n");
  p = reverse(h1);
  printlist(p);

  if (test(p, f, 4))
    printf("Test passed\n");
  else
    printf("Test failed\n");
}