Tölvunarfræði 2 - Vor 2012


Verkefni 8


Lausnum skal skilað til viðkomandi dæmakennara (sjá lista yfir dæmatíma).

Reynið að skrifa stutt, skýr og hnitmiðuð forrit. Notið réttan inndrátt og gætið þess að forritin ykkar séu læsileg.

Skiladagur: þriðjudaginn 6. mars fyrir kl 16:00


Dæmi 1 (2 stig) - Quickselect og miðgildi


Útfærið quickselect í beinagrindinni með hjálp partition fallsins úr quicksort. Útfærið síðan fallið median í beinagrindinni með hjálp quickselect. Median fallið á að finna miðgildi í óröðuðu fylki heiltalna á O(N) tíma.

Ef stærð fylkisins er jöfn tala þá er miðgildið meðaltal miðjustakanna tveggja. Þið getið skoðað nokkur dæmi á Wikipedia.


Beinagrind fyrir Java


import java.util.Random;

public class Quickselect
{
	// Notkun: select(f,i,j,k)
	// Fyrir: f[i..j-1] er svæði í fylkinu f, i <= k < j
	//     f[i..j-1] má vera óraðað.
	// Eftir: Búið er að víxla gildunum í f[i..j-1] þannig
	//     að f[i..k-1] <= f[k] <= f[k+1..j-1].
	public static void select(int[] f, int i, int j, int k) 
	{
		// ...
	}

	// Notkun: m = median(f);
	// Fyrir: Ekkert
	// Eftir: m er miðgildi f
	public static double median(int[] f)
	{
		// ...
	}

	// Notkun: k = partition(f,i,j,s);
	// Fyrir: f[i..j-1] er löglegt svæði í f,
	//     i <= s < j
	//     f[s] er pivot gildi til að skipta eftir
	// Eftir: Búið er að víxla gildum í svæðinu þ.a.
	//     f[i..k-1] <= f[k] <= f[k+1..j-1]
	//     Gildið í sæti k var upphaflega í sæti s.
	public static int partition(int[] f, int i, int j, int s)
	{
		// Úr V7
	}

	// Notkun: b = is_partitioned(f,i,j,k)
	// Fyrir: f[i..j-1] er svæði í fylkinu f, i <= k < j
	//     f[i..j-1] má vera óraðað.
	// Eftir: b er satt þþaa. að
	//     f[i..k-1] <= f[k] <= f[k+1..j-1].
	static boolean is_partitioned(int[] f, int i, int j, int k)
	{
		for (int n = i; n != k; n++)
			if (f[n] > f[k])
				return false;

		for (int n = k; n != j; n++)
			if (f[n] < f[k])
				return false;

		return true;
	}

	private static void swap(int[] f, int a, int b)
	{
		int tmp = f[a];
		f[a] = f[b];
		f[b] = tmp;
	}

	public static void main(String[] args)
	{
		Random g = new Random();

		for (int n = 0; n < 5; n++)
		{
			int[] f = {62,88,59,94,4,71,26,17,44,28,37,44,64,25,73,21,23,35,49,23};

			int k = g.nextInt(f.length);

			select(f, 0, f.length, k);

			if (is_partitioned(f, 0, f.length, k))
				System.out.printf("Test 1-%d: Passed\n", n);
			else
				System.out.printf("Test 1-%d: Failed\n", n);
		}

		int[] a = {8, 2, 7, 5, 1};

		if (median(a) == 5.0)
			System.out.println("Test 2: Passed");
		else
			System.out.println("Test 2: Failed");

		int[] b = {6, 2, 8, 2, 7, 1};

		if (median(b) == 4.0)
			System.out.println("Test 3: Passed");
		else
			System.out.println("Test 3: Failed");

		int[] c = {62,88,59,94,4,71,26,17,44,28,37,44,64,25,73,21,23,35,49,23};

		if (median(c) == 40.5)
			System.out.println("Test 4: Passed");
		else
			System.out.println("Test 4: Failed");

	}
}

Beinagrind fyrir C


#include <stdio.h>
#include <time.h>

#define NELEMS(x) (sizeof(x) / sizeof(x[0]))

// Notkun: select(f,i,j,k)
// Fyrir: f[i..j-1] er svæði í fylkinu f, i <= k < j
//     f[i..j-1] má vera óraðað.
// Eftir: Búið er að víxla gildunum í f[i..j-1] þannig
//     að f[i..k-1] <= f[k] <= f[k+1..j-1].
void select(int *f, int i, int j, int k) 
{
	// ...
}

// Notkun: m = median(f);
// Fyrir: Ekkert
// Eftir: m er miðgildi f
double median(int *f, int n)
{
	// ...
}

void swap(int *f, int a, int b)
{
	int tmp = f[a];
	f[a] = f[b];
	f[b] = tmp;
}

// Notkun: k = partition(f,i,j,s);
// Fyrir: f[i..j-1] er löglegt svæði í f,
//     i <= s < j
//     f[s] er pivot gildi til að skipta eftir
// Eftir: Búið er að víxla gildum í svæðinu þ.a.
//     f[i..k-1] <= f[k] <= f[k+1..j-1]
//     Gildið í sæti k var upphaflega í sæti s.
int partition(int *f, int i, int j, int s)
{
	int p = f[s];
	int n = i+1;
	int t;

	swap(f, i, s);

	for (t = i+1; t != j; t++)
	{
		// [p| < p | >= p | ??? ]
		// i    n   t   j
		if (f[t] < p)
		{
			swap(f, t, n);
			n++;
		}
	}

	// [p| < p | >= p ]
	// i    n   j

	n--;
	swap(f, i, n);

	// [ < p |p| >=p ]
	// i   n    j

	return n;
}

// Notkun: b = is_partitioned(f,i,j,k)
// Fyrir: f[i..j-1] er svæði í fylkinu f, i <= k < j
//     f[i..j-1] má vera óraðað.
// Eftir: b er satt þþaa. að
//     f[i..k-1] <= f[k] <= f[k+1..j-1].
int is_partitioned(int *f, int i, int j, int k)
{
	int n;

	for (n = i; n != k; n++)
		if (f[n] > f[k])
			return 0;

	for (n = k; n != j; n++)
		if (f[n] < f[k])
			return 0;

	return 1;
}

int main(void)
{
	int n;

	srand(time(NULL));

	for (n = 0; n < 5; n++)
	{
		int f[] = {62,88,59,94,4,71,26,17,44,28,37,44,64,25,73,21,23,35,49,23};

		int k = rand() % NELEMS(f);

		select(f, 0, NELEMS(f), k);

		if (is_partitioned(f, 0, NELEMS(f), k))
			printf("Test 1-%d: Passed\n", n);
		else
			printf("Test 1-%d: Failed\n", n);
	}

	int a[] = {8, 2, 7, 5, 1};

	if (median(a, NELEMS(a)) == 5.0)
		printf("Test 2: Passed\n");
	else
		printf("Test 2: Failed\n");

	int b[] = {6, 2, 8, 2, 7, 1};

	if (median(b, NELEMS(b)) == 4.0)
		printf("Test 3: Passed\n");
	else
		printf("Test 3: Failed\n");

	int c[] = {62,88,59,94,4,71,26,17,44,28,37,44,64,25,73,21,23,35,49,23};

	if (median(c, NELEMS(c)) == 40.5)
		printf("Test 4: Passed\n");
	else
		printf("Test 4: Failed\n");
}

Dæmi 2 (2 stig) - Bilað partition


Í partition fallinu hér fyrir neðan leynist ein villa. Finnið og lagið hana. Skrifið jafnframt fastayrðingu og eftirskilyrði fyrir lykkjuna ásamt tveimur öðrum stöðulýsingum innan í lykkjunni á þar til gerðum stöðum.

Notið ospd-random.txt til að prófa forritið. Forritið ætti að prenta út "SUCCESS".


Prófun


hhg@hhg:~/t2/V8/d2$ java Quicksort < ospd-random.txt 
SUCCESS
hhg@hhg:~/t2/V8/d2$ 

Java kóði


import java.util.Scanner;
import java.util.ArrayList;

public class Quicksort
{
	// Notkun: sort(a, lo, hi);
	// Fyrir: a[lo..hi] er löglegt svæði
	// Eftir: Búið er að raða a[lo..hi]
	private static void sort(String[] a, int lo, int hi)
	{
		if (hi <= lo) return;
		int j = partition(a, lo, hi);
		sort(a, lo, j-1);
		sort(a, j+1, hi);
	}

	// Notkun: k = partition(a, lo, hi);
	// Fyrir: a[lo..hi] er löglegt svæði
	// Eftir: Búið er að víxla gildunum í f[lo..hi] þannig
	//     að f[lo..k-1] <= f[k] <= f[k+1..hi].
	private static int partition(String[] a, int lo, int hi)
	{
		int i = lo + 1;
		int j = hi;
		String v = a[lo];

		while (true)
		{ 
			// Skrifið fastayrðingu lykkju hér

			while (i < hi && less(a[i], v))
				i++;

			// Skrifið stöðulýsingu fyrir i og a[i] hér

			while (j > lo && less(v, a[j]))
				j--;

			// Skrifið stöðulýsingu fyrir j og a[j] hér

			if (i >= j) break;

			swap(a, i, j);
			i++;
			j++;
		}

		// Hér vantar eftirskilyrði (post-condition)

		swap(a, lo, j);

		return j;
	}

	// er v < w ?
	private static boolean less(String v, String w)
	{
		return v.compareTo(w) < 0;
	}

	// víxlar a[i] og a[j]
	private static void swap(Object[] a, int i, int j)
	{
		Object swap = a[i];
		a[i] = a[j];
		a[j] = swap;
	}

	private static boolean isSorted(String[] a, int lo, int hi)
	{
		for (int i = lo + 1; i <= hi; i++)
			if (less(a[i], a[i-1]))
				return false;

		return true;
	}

	public static void main(String[] args)
	{
		ArrayList<String> q = new ArrayList<String>();
		Scanner scan = new Scanner(System.in);

		while (scan.hasNext())
		{
			q.add(scan.nextLine());
		}

		String[] f = q.toArray(new String[0]);

		sort(f, 0, f.length - 1);

		if (isSorted(f, 0, f.length - 1))
			System.out.println("SUCCESS");
		else
			System.out.println("FAILED");
	}

}

C kóði


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

// Notkun: sort(a, lo, hi);
// Fyrir: a[lo..hi] er löglegt svæði
// Eftir: Búið er að raða a[lo..hi]
void sort(char *a[], int lo, int hi)
{
	if (hi <= lo) return;
	int j = partition(a, lo, hi);
	sort(a, lo, j-1);
	sort(a, j+1, hi);
}

void swap(char *a[], int i, int j)
{
	char *swap = a[i];
	a[i] = a[j];
	a[j] = swap;
}

// Notkun: k = partition(a, lo, hi);
// Fyrir: a[lo..hi] er löglegt svæði
// Eftir: Búið er að víxla gildunum í f[lo..hi] þannig
//     að f[lo..k-1] <= f[k] <= f[k+1..hi].
int partition(char *a[], int lo, int hi)
{
	int i = lo + 1;
	int j = hi;
	char *v = a[lo];

	while (1)
	{ 
		// Skrifið fastayrðingu lykkju hér

		while (i < hi && strcmp(a[i], v) < 0)
			i++;

		// Skrifið stöðulýsingu fyrir i og a[i] hér

		while (j > lo && strcmp(v, a[j]) < 0)
			j--;

		// Skrifið stöðulýsingu fyrir j og a[j] hér

		if (i >= j) break;

		swap(a, i, j);
		i++;
		j++;
	}

	// Hér vantar eftirskilyrði (post-condition)

	swap(a, lo, j);

	return j;
}

int isSorted(char *a[], int lo, int hi)
{
	int i;

	for (i = lo + 1; i <= hi; i++)
		if (strcmp(a[i], a[i-1]) < 0)
			return 0;

	return 1;
}

char *readline(FILE *fp)
{
	size_t size = 0;
	size_t len = 0;
	size_t last = 0;
	char *buf = NULL;

	while (!feof(fp))
	{
		size += BUFSIZ;
		buf = realloc(buf, size);

		if (fgets(buf+last, size-last, fp) == NULL)
			break;

		len = strlen(buf);
		last = len - 1;

		if (buf[last] == '\n')
			break;
	}

	if (len == 0)
	{
		free(buf);
		return NULL;
	}

	return buf;
}

int main(void)
{
	char **lines;
	size_t size = 65536;
	int n = 0;

	lines = malloc(sizeof(char *) * size);

	while (1)
	{
		if (n >= size)
		{
			size *= 2;
			lines = realloc(lines, sizeof(char *) * size);
		}
		
		char *line = readline(stdin);

		if (line == NULL)
			break;

		lines[n++] = line;
	}

	sort(lines, 0, n-1);

	if (isSorted(lines, 0, n - 1))
		printf("SUCCESS\n");
	else
		printf("FAILED\n");
}

Dæmi 3 (2 stig) - Forgangsbiðröð byggð á fylki í engri sérstakri röð


Klárið að útfæra beinagrindina samkvæmt þeirri gagnaskipan sem er lýst efst í klasanum.

Skrifið fastayrðingu fyrir sérhverja lykkju sem þið notið. Greinið frá tímaflækju deleteMin og Put.


Beinagrind fyrir C


Beinagrind fyrir C ásamt Makefile

Beinagrind fyrir Java


public class PriQueue
{
	// Gildin í forgangsbiðröðinni eru í f[0..n-1]
	// í engri sérstakri röð.
	private String[] f;
	private int n;
	private int max;

	// Notkun: pq = new PriQueue(max);
	// Fyrir: max > 0
	// Eftir: pq er ný tóm forgangsbiðröð með pláss fyrir
	//     max gildi
	public PriQueue(int max)
	{
		// ...
	}

	// Notkun: s = pq.deleteMin();
	// Fyrir: pq er ekki tóm.
	// Eftir: s er eitt minnsta stakið sem var
	//     í pq. s hefur verið fjarlægt úr pq.
	public String deleteMin()
	{
		// ...
	}

	// Notkun: pq.Put(s);
	// Fyrir: pq er ekki full.
	// Eftir: s hefur verið bætt við pq.
	public void Put(String s)
	{
		// ...
	}

	// Notkun: n = pq.Count();
	// Eftir: n er fjöldi staka í pq.
	public int Count()
	{
		// ...
	}

	// Notkun: b = pq.isFull();
	// Eftir: b er satt þþaa. pq sé full.
	public boolean isFull()
	{
		// ...
	}

	public static void main(String[] args)
	{
		PriQueue pq = new PriQueue(100);

		pq.Put("F");
		pq.Put("B");
		pq.Put("D");
		pq.Put("C");
		pq.Put("A");
		pq.Put("H");

		while (pq.Count() > 0)
			System.out.println(pq.deleteMin());
	}
}

Dæmi 4 (2 stig) - Forgangsbiðröð byggð á fylki í minnkandi röð


Klárið að útfæra beinagrindina samkvæmt þeirri gagnaskipan sem er lýst efst í klasanum. Útfærið Put aðferðina með samskonar innsetningu og við notuðum í insertion sort.

Skrifið fastayrðingu fyrir sérhverja lykkju sem þið notið. Greinið frá tímaflækju deleteMin og Put.


Beinagrind fyrir C


Beinagrind fyrir C ásamt Makefile

Beinagrind fyrir Java


public class PriQueue
{
	// Gildin í forgangsbiðröðinni eru í f[0..n-1]
	// í minnkandi röð frá f[0] til f[n-1], þ.e. 
	// f[0] er stærsta gildið og f[n-1] er minnsta gildið.
	private String[] f;
	private int n;
	private int max;

	// Notkun: pq = new PriQueue(max);
	// Fyrir: max > 0
	// Eftir: pq er ný tóm forgangsbiðröð með pláss fyrir
	//     max gildi
	public PriQueue(int max)
	{
		// ...
	}

	// Notkun: s = pq.deleteMin();
	// Fyrir: pq er ekki tóm.
	// Eftir: s er eitt minnsta stakið sem var
	//     í pq. s hefur verið fjarlægt úr pq.
	public String deleteMin()
	{
		// ...
	}

	// Notkun: pq.Put(s);
	// Fyrir: pq er ekki full.
	// Eftir: s hefur verið bætt við pq.
	public void Put(String s)
	{
		// ...
	}

	// Notkun: n = pq.Count();
	// Eftir: n er fjöldi staka í pq.
	public int Count()
	{
		// ...
	}

	// Notkun: b = pq.isFull();
	// Eftir: b er satt þþaa. pq sé full.
	public boolean isFull()
	{
		// ...
	}

	public static void main(String[] args)
	{
		PriQueue pq = new PriQueue(100);

		pq.Put("F");
		pq.Put("B");
		pq.Put("D");
		pq.Put("C");
		pq.Put("A");
		pq.Put("H");

		while (pq.Count() > 0)
			System.out.println(pq.deleteMin());
	}
}

Dæmi 5 (2 stig) - Tvítré í fylki


Gefum okkur eftirfarandi tré þar sem hver hnútur í trénu hefur að hámarki tvö börn:

Við skulum geyma tréið í fylki með eftirfarandi sætaskipan:

Almennt þá gilda eftirfarandi reglur um slíka sætaskipan:

 • Hnútur f[i] hefur vinstra barn f[2*i + 1] (ef það er innan fylkisins)
 • Hnútur f[i] hefur hægra barn f[2*i + 2] (ef það er innan fylkisins)
 • Hnútur f[i] hefur foreldri f[(i-1)/2] (ef það er innan fylkisins)

Í beinagrindinni hér fyrir neðan eru gefin ýmis föll sem vinna með tréð. Þar eru m.a. föll sem ferðast um tréð og prenta út gildi í in-order, pre-order eða post-order röð. Þið getið lesið ykkur til um slíkar raðanir á Wikipedia eða Google. Þið eigið að skrifa tvö auka föll:

 • printLeaves: prentar út öll lauf í trénu í pre-order röð
 • printRootPath: prentar út öll gildi í trénu á veginum frá tilteknum hnút upp að rótinni


Beinagrind fyrir Java


public class BinaryTreeArray
{
	public static void printInOrder(int[] f, int n)
	{
		if (n >= f.length)
			return;

		printInOrder(f, 2*n+1);
		System.out.printf("%d ", f[n]);
		printInOrder(f, 2*n+2);
	}

	public static void printPreOrder(int[] f, int n)
	{
		if (n >= f.length)
			return;

		System.out.printf("%d ", f[n]);
		printPreOrder(f, 2*n+1);
		printPreOrder(f, 2*n+2);
	}

	public static void printPostOrder(int[] f, int n)
	{
		if (n >= f.length)
			return;

		printPostOrder(f, 2*n+1);
		printPostOrder(f, 2*n+2);
		System.out.printf("%d ", f[n]);
	}

	// Notkun: printLeaves(f, n);
	// Eftir: Búið er að prenta öll lauf
	//     í trénu sem hefur rótina f[n]
	public static void printLeaves(int[] f, int n)
	{
		// ...
	}

	// Notkun: printRootPath(f, n);
	// Fyrir: f inniheldur tvítré
	//     0 <= n < f.length
	// Eftir: Búið er að prenta út öll gildin í trénu
	//     f á veginum frá f[n] upp að rótinni f[0]
	public static void printRootPath(int[] f, int n)
	{
		// ...
	}

	public static void printSubtree(int level, int[] f, int n)
	{
		if (level > 0)
			System.out.print(" ");

		int leaves = f.length/2;

		if (n < leaves)
		{
			System.out.print("(" + f[n]);

			printSubtree(level+1, f, 2*n+1);
			printSubtree(level+1, f, 2*n+2);

			System.out.print(")"); 

		} else if (n < f.length)
		{
			System.out.printf("%d", f[n]);
		} else
		{
			System.out.print("()");
		}
	}

	public static void main(String[] args)
	{
		/*
		 * tree in f:
		 *         2
		 *        / \
		 *        /  \ 
		 *       /   \ 
		 *       7    5
		 *      / \   / \
		 *      1  6  8  9
		 *     / \
		 *     5 11
		 *
		 * rules:
		 *  f[i] has left child f[2*i + 1]
		 *  f[i] has right child f[2*i + 2]
		 *  f[i] has parent f[(n-1)/2]
		 */

		int[] f = {2,7,5,1,6,8,9,5,11};

		System.out.println("Items:");

		for (int i = 0; i < f.length; i++)
			System.out.printf("f[%d] = %d\n", i, f[i]);

		System.out.println();
		System.out.println("List representation of tree:");
		printSubtree(0, f, 0);
		System.out.println();

		System.out.println();
		System.out.println("In-order traversal:");
		printInOrder(f, 0);
		System.out.println();

		System.out.println();
		System.out.println("Pre-order traversal:");
		printPreOrder(f, 0);
		System.out.println();

		System.out.println();
		System.out.println("Post-order traversal:");
		printPostOrder(f, 0);
		System.out.println();

		System.out.println();
		System.out.println("Pre-order traversal of the leaf nodes:");
		printLeaves(f, 0);
		System.out.println();

		System.out.println("Expecting:");
		System.out.println("5 11 6 8 9");
		System.out.println();

		System.out.println("Path to root from leaf f[8] == 11");
		printRootPath(f, 8);
		System.out.println("Expecting:");
		System.out.println("11 1 7 2");
		System.out.println();

		System.out.println("Path to root from leaf f[4] == 6");
		printRootPath(f, 4);
		System.out.println("Expecting:");
		System.out.println("6 7 2");
		System.out.println();

		System.out.println("Path to root from leaf f[5] == 8");
		printRootPath(f, 5);
		System.out.println("Expecting:");
		System.out.println("8 5 2");
	}
}

Beinagrind fyrir C


#include <stdio.h>

#define NELEMS(x) (sizeof(x) / sizeof(x[0]))

static void printInOrder(int *f, int size, int n)
{
	if (n >= size)
		return;

	printInOrder(f, size, 2*n+1);
	printf("%d ", f[n]);
	printInOrder(f, size, 2*n+2);
}

static void printPreOrder(int *f, int size, int n)
{
	if (n >= size)
		return;

	printf("%d ", f[n]);
	printPreOrder(f, size, 2*n+1);
	printPreOrder(f, size, 2*n+2);
}

static void printPostOrder(int *f, int size, int n)
{
	if (n >= size)
		return;

	printPostOrder(f, size, 2*n+1);
	printPostOrder(f, size, 2*n+2);
	printf("%d ", f[n]);
}

static void printLeaves(int *f, int size, int n)
{
	// ...
}

static void printRootPath(int *f, int size, int n)
{
	// ...
}

static void printSubtree(int level, int *f, int size, int n)
{
	if (level > 0)
		printf(" ");

	int leaves = size/2;

	if (n < leaves)
	{
		printf("(%d", f[n]);

		printSubtree(level+1, f, size, 2*n+1);
		printSubtree(level+1, f, size, 2*n+2);

		printf(")"); 

	} else if (n < size)
	{
		printf("%d", f[n]);
	} else
	{
		printf("()");
	}
}

int main(void)
{
	/*
	 * tree in f:
	 *         2
	 *        / \
	 *        /  \
	 *       /   \
	 *       7    5
	 *      / \   / \
	 *      1  6  8  9
	 *     / \
	 *     5 11
	 *
	 * rules:
	 *  f[i] has left child f[2*i + 1]
	 *  f[i] has right child f[2*i + 1]
	 *  f[i] has parent f[(n-1)/2]
	 */

	int f[] = {2,7,5,1,6,8,9,5,11};
	int i;

	printf("Items:\n");

	for (i = 0; i < NELEMS(f); i++)
		printf("f[%d] = %d\n", i, f[i]);

	printf("\n");
	printf("List representation of tree:\n");
	printSubtree(0, f, NELEMS(f), 0);
	printf("\n");

	printf("\n");
	printf("In-order traversal:\n");
	printInOrder(f, NELEMS(f), 0);
	printf("\n");

	printf("\n");
	printf("Pre-order traversal:\n");
	printPreOrder(f, NELEMS(f), 0);
	printf("\n");

	printf("\n");
	printf("Post-order traversal:\n");
	printPostOrder(f, NELEMS(f), 0);
	printf("\n");

	printf("\n");
	printf("Pre-order traversal of the leaf nodes:\n");
	printLeaves(f, NELEMS(f), 0);
	printf("\n");

	printf("Expecting:\n");
	printf("5 11 6 8 9\n");
	printf("\n");

	printf("Path to root from leaf f[8] == 11\n");
	printRootPath(f, NELEMS(f), 8);
	printf("Expecting:\n");
	printf("11 1 7 2\n");
	printf("\n");

	printf("Path to root from leaf f[4] == 6\n");
	printRootPath(f, NELEMS(f), 4);
	printf("Expecting:\n");
	printf("6 7 2\n");
	printf("\n");

	printf("Path to root from leaf f[5] == 8\n");
	printRootPath(f, NELEMS(f), 5);
	printf("Expecting:\n");
	printf("8 5 2\n");
}